ELEKTŘINA A PLYN

pojmy od dodavatelů elektřiny a plynu

ERU

Je státní institucí, která hlídá pravidla hospodářské soutěže v energetice, pomáhá spotřebitelům a ochraňuje je. Úřad dále vydává licence pro obchod s elektřinou a plynem a dohlíží nad celým trhem, více na www.eru.cz.

OTE

Operátor trhu s elektřinou. OTE je akciová společnost založená státem. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat trh s elektřinou. Rovněž vyhodnocuje rozdíly v objednávkách a skutečných spotřebách účastníků trhu. Více informací najdete na www.ote-cr.cz.

Odběrné místo

Jde o jednotlivé místo odběru u zákazníka (elektrické nebo plynové zařízení), včetně měřících transformátorů, odběr je měřen jedním měřícím zařízením. Zákazník může mít více odběrných míst.

Jednotarifní sazba

Po celou dobu odběru elektřiny je zákazníkovi účtována stejná cena.

Dvoutarifní sazba

Zákazník odebírá elektřinu ve 2 tarifech - vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

OZE

Obnovitelné zdroje, energie získaná ze slunečních, vodních nebo větrných elektráren.

Distribuční území

Území české republiky je rozdělené u elektrické energie na 3 distribuční území, které jsou spravovány těmito společnostmi PRE distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s. a ČEZ Distribuce a.s. U zemního plynu je území české republiky rozděleno na 3 distribuční území a spravují je RWE Gas Net, Pražská plynárenská a E.ON D.

Distribuční soustava

Soubor zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie nebo zemního plynu ke koncovým uživatelům.

Dodavatel poslední instance

Povinnost dodavatele poslední instance je dodat elektřinu nebo zemní plyn koncovému zákazníkovi v momentě, kdy jeho stávající dodavatel ukončil činnost - zkrachoval. K zákazníkovi dodávka elektřiny nebo zemního plynu není přerušena.

Časovost

Informace o tom, kdy bude na odběrném místě docházet k odběrům.

EAN

Identifikuje místo spotřeby elektrické energie. Kód EAN je součástí smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny. EAN najdete také na své faktuře při vyúčtování plateb za spotřebovanou elektrickou energii od současného dodavatele. Kód se skládá z 18 číslic.

Distributor

Je držitel licence na distribuci plynu. Provozuje distribuční soustavu. Svoji činnosti provozuje na určitém území dle licence od ERÚ.

EIC

Energy Identification Code - slouží k identifikaci účastníků na trhu s plynem, toto číslo najdete na faktuře nebo smlouvě současného dodavatele.

OPZ

Odběrné plynové zařízení - část od hlavního uzávěru plynu po plynové spotřebiče.

Plánovaná roční spotřeba

Předpokládaná výše Vašeho ročního odběru plynu (1 m3 = 10,55 kWh)

Typ měření

Pro domácnosti vyplňte možnost C - neprůběhové měření.

Výrobní číslo plynoměru

Nachází se na štítku plynoměru, jedná se o 5 – 9 číslic. Často mívá předponu Nr., No. nebo N.

Vše o elektřině a plynu

Přečtěte si více informací o elektřině a plynu

Společnost A-TENDER s.r.o. je specialistou na poli  elektronických aukcí elektrické energie a zemního plynu a připravila pro Vás profesionální službu s cílem ušetřit Vám 20 - 30 % z Vašich současných cen silové elektřiny nebo zemního plynu. V našem systému jsou zapojeni všichni dodavatelé elektřiny a plynu. Šetřete s námi!