Výsledky sdružené e-aukce domácností Pardubice


2.kolo 2014


25.6.2014
se uskutečnila sdružená elektronická aukce pro domácnosti, do kterých byly zařazeny domácnosti z Pardubic, Hradce Králové, Břeclavi a Kyjova. Celková úspora za energie dosáhla 5,5 milionu korun.

V Pardubicích se e-aukce konala ve spolupráci s radnicí města Pardubic.

Předmětem aukce byla silová elektřina, zemní plyn a stálý měsíční plat u obou komodit. Garantovaná úspora byla u silové elektřiny minimálně 11% a u zemního plynu 22% oproti cenám dominantního dodavatele.

Původní náklady u elektřiny dosáhly před aukcí 6 048 519 Kč a po aukci se podařily snížit na 4 418 277 Kč, což představuje úsporu pro 535 odběrných míst 1 630 242 Kč. Průměrná úspora za odběrné místo dosáhla u elektřiny 26,95%. Smlouva s vítězným dodavatelem bude uzavřena na 24 měsíců. Průměrně ušetří každý po dobu smlouvy částku 3 687 Kč.
U plynu dosáhl celkový objem před aukcí 12 131 362 Kč a podařilo se uspořit 308 odběrným místům 3 946 144 Kč. Na jedno odběrné místo připadá úspora po dobu smlouvy průměrně 11 504 Kč, což činí průměrnou úsporu 32,53%.

Na podzim loňského roku se uskutečnilo v Pardubicích 1. kolo elektronické aukce, o které byl velký zájem. I přes to, že se nyní přihlásilo méně odběrných míst, podařily se vysoutěžit ještě nižší jednotkové ceny.

25 6 2014 vysledky
1.kolo 2013

18. prosince 2013 se uskutečnila v Pardubicích sdružená e-aukce na dodávku energií ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic.

Předmětem aukce byla silová elektřina, zemní plyn a stálý měsíční plat u obou komodit. K hromadnému nákupu energií se přihlásilo celkem 1568 odběrných míst, z čehož 966 odběrných míst na dodávku silové elektřiny a na zemní plyn dalších 602 domácností.

Průměrná úspora za všechny domácnosti dosáhla u silové elektřiny včetně stálého měsíčního platu 27,14%, což představuje úsporu 2 997 741 Kč. U zemního plynu včetně stálého měsíčního platu činila průměrná úspora za všechny domácnosti 25,54%, celkově úspora představuje 5 191 900 Kč.

Zobrazit Referenční dopis  od MUDr. Štěpánky Fraňkové - primátorky města Pardubice

Úspora je počítána z ceny silové elektřiny, zemního plynu a stálého měsíčního platu u obou komodit.

Společnost A-TENDER s.r.o. je specialistou na poli  elektronických aukcí elektrické energie a zemního plynu a připravila pro Vás profesionální službu s cílem ušetřit Vám 20 - 30 % z Vašich současných cen silové elektřiny nebo zemního plynu. V našem systému jsou zapojeni všichni dodavatelé elektřiny a plynu. Šetřete s námi!