Výsledky sdružené e-aukce domácností Liberce

30.9.2013 - K hromadnému nákupu silové elektřiny se v Liberci rekordně přihlásilo celkem 1.475 domácností a k nákupu zemního plynu dalších 500 odběrných míst. Původní náklady za odběr silové elektřiny dosahovaly částky 26, 415. 244,- Kč za všechna odběrná místa a u zemního plynu činily 23, 321. 932,- Kč. Aukcí se podařilo průměrně za všechna odběrná místa uspořit u silové elektřiny 29,15 % což znamená úsporu 7, 700. 044,- Kč a u zemního plynu částka klesla průměrně o 29,07 %, což představuje ušetřených 6, 778. 848,- Kč. 

 

Zobrazit Referenční dopis od od Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátorky města Liberce pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

 

Aukce vysledky LIBEREC

Úspora je počítána z ceny silové elektřiny, zemního plynu a stálého měsíčního platu u obou komodit. 

Společnost A-TENDER s.r.o. je specialistou na poli  elektronických aukcí elektrické energie a zemního plynu a připravila pro Vás profesionální službu s cílem ušetřit Vám 20 - 30 % z Vašich současných cen silové elektřiny nebo zemního plynu. V našem systému jsou zapojeni všichni dodavatelé elektřiny a plynu. Šetřete s námi!